Zdravé ústa športovcov, Vplyv zdravia ústnej dutiny

Zdravé ústa športujúcich. Orálne zdravie ovplyvňuje športový výkon. Vplyv zdravia ústnej dutiny. Zistite viac o význame zdravých úst športujúcich ľudi v nedávnych štúdiách. Zuby sú rovnako dôležité ako všetky ostatné …

Silná bolesť kĺbov, CBD

Silná bolesť kĺbov, pretekári v chôdzi, CBD, Chôdza a chôdza človeka sa líšia rôznymi spôsobmi. Okrem zjavného zvýšenia rýchlosti a väčšieho ohýbania kĺbov dolných končatín, ktoré charakterizujú beh, sa bežecká …

Vytrvalostný beh našich predkov

Vytrvalostný beh a lov našich predkov. Hypotéza o vytrvalostnom love alebo „Running Man“, ktorú predložili títo traja vedci, zdôraznila, že naši predkovia vynikali v metóde získavania potravy známej ako vytrvalý …