Silná bolesť kĺbov, CBD

Silná bolesť kĺbov, pretekári v chôdzi, CBD, Chôdza a chôdza človeka sa líšia rôznymi spôsobmi. Okrem zjavného zvýšenia rýchlosti a väčšieho ohýbania kĺbov dolných končatín, ktoré charakterizujú beh, sa bežecká …

Vytrvalostný beh našich predkov

Vytrvalostný beh a lov našich predkov. Hypotéza o vytrvalostnom love alebo „Running Man“, ktorú predložili títo traja vedci, zdôraznila, že naši predkovia vynikali v metóde získavania potravy známej ako vytrvalý …